Γείωση Σπιτιού | Κτιρίου

Σε όλες τις κατασκευές μας εφαρμόζουμε θεμελιακή γείωση για την επίτευξη των παρακάτω:

•Χαμηλή τιμή στην αντίσταση γείωσης.
•Δημιουργία ισοδυναμικής επιφάνειας
•Προστασία του ηλεκτροδίου από τη διάβρωση λόγω εγκιβωτισμού στο μπετό.
•Ύπαρξη αναμονών για την άμεση γείωση μηχανοστασίου, λεβητοστασίου, παροχής ΔΕΗ, αλεξικέραυνου, αντλιοστασίου κλπ.
•Με την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων σε αρκετό βάθος στη θεμελίωση δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές υγρασίας - θερμοκρασίας η τιμή της αντίστασης.
•Κατασκευάζουμε τη θεμελιακή γείωση από ταινίες ή αγωγούς γειώσεων οι οποίοι εγκιβωτίζονται στο σκυρόδεμα της θεμελίωσης.
•Οι ταινίες τοποθετούνται κατά μήκος και πλάτος στη θεμελίωση σχηματίζοντας κλειστούς βρόγχους.
•Για επιπλέον εξασφάλιση κατασκευάζουμε πέρα των παραπάνω και ενδιάμεσους αγωγούς σχηματίζοντας περισσότερους κλειστούς βρόγχους. Έτσι ακόμα και αν ανοίξει ο αγωγός σε ένα σημείο, δε θα ανοίξει ολόκληρος ο βρόγχος.
•Οι αγωγοί τοποθετούνται στο εξωτερικό περίγραμμα του κτιρίου ώστε να καταλάβουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο εμβαδόν.
•Η τιμή της αντίστασης γείωσης είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το εμβαδόν που καταλαμβάνει η θεμελιακή γείωση.
•Η ταινία τοποθετείται όρθια μέσα στα θεμέλια, με τη μικρή διάσταση προς τα κάτω.
•Οι ορθοστάτες εμπήγονται στο έδαφος και συγκρατούν τον αγωγό ή την ταινία στο επιθυμητό οριζόντιο επίπεδο διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι κατά τη σκυροδέτηση, θα περιβληθούν από τουλάχιστον 5cm μπετόν απ’ όλες τις πλευρές.
•Η θεμελιακή γείωση που επί τριάντα χρόνια εμείς εφαρμόζουμε στις κατασκευές μας έγινε επιτέλους νόμος του κράτους με το ΦΕΚ 1225/05-09-2006 με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές οι οποίες διαθέτουν εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Γεωθερμία »
0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
0%
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ EN ISO 9001:2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ
EN ISO 9001:2015
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΕΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
15 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
15 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον 2020

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον 2020

Τον Δεκέμβριο θα έρθει το νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», οι φετινοί δικαιούχοι του ...

Δείτε περισσότερα >

Αντλία Θερμότητος

Αντλία Θερμότητος

Η αρχή λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται στα ψυγεία και τις ...

Δείτε περισσότερα >

Θερμοπρόσοψη

Θερμοπρόσοψη

Λέγεται η θερμομόνωση των όψεων ενός κτιρίου από την εξωτερική πλευρά. Στην ουσία η ...

Δείτε περισσότερα >

Πατητή Τσιμεντοκονία

Πατητή Τσιμεντοκονία

Η τσιμεντοκονία είναι ένα υλικό το οποίο μας επιτρέπει να δημιουργούμε λείες επιφάνειες με ...

Δείτε περισσότερα >

Phone to κατασκευη-σπιτιου.gr
Back to top
×